Fargenavn: kul blå
Heksadesimal farge: #40a0c0
RGB-farge: 64 160 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: kul blå. Heksadesimal farge: (#40a0c0). RGB-farge: 64 160 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.