ชื่อสี: คราม
รหัสฐานสิบหกของสี: #402080
สี RGB: 64 32 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: คราม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#402080). สี RGB: 64 32 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้