Naziv boje: Indigo
Heksadecimalna boje: #402080
RGB boja: 64 32 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: Indigo. Heksadecimalna boje: (#402080). RGB boja: 64 32 128 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.