ชื่อสี: โคบอลต์
รหัสฐานสิบหกของสี: #204080
สี RGB: 32 64 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: โคบอลต์. รหัสฐานสิบหกของสี: (#204080). สี RGB: 32 64 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้