Fargenavn: kobolt
Heksadesimal farge: #204080
RGB-farge: 32 64 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: kobolt. Heksadesimal farge: (#204080). RGB-farge: 32 64 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.