ชื่อสี: หลวง
รหัสฐานสิบหกของสี: #202080
สี RGB: 32 32 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: หลวง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#202080). สี RGB: 32 32 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้