Fargenavn: kongelig
Heksadesimal farge: #202080
RGB-farge: 32 32 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: kongelig. Heksadesimal farge: (#202080). RGB-farge: 32 32 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.