เมกะพิกเซล:
8.9 MP
ผู้สร้าง:
Gary M. Stolz, USFWS
 รูปภาพ:

รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
พิกเซล:
8793600 (≈8.9 MP)
อัปเดต:
2018-01-30. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.

PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ: ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน