Megapixlar:
13.7 MP
Orientering:
Landskap (beskuren)
Upphovsman:
Janice Carr, Connie Flowers, USCDCP
Mer informationer:
JPEG  13.7 MP Fullfärg 

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.