Upphovsman:
Dr. F. A. Murphy, USCDCP
Mer informationer:
Format:
JPEG
Färg:
Fullfärg
Bildkvalitet:
300 punkter per tum
Orientering:
Normal
Pixlar:
19703880 (≈19.7 MP)
Uppladdad:
2018-02-14

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.