Mer informationer:
Format:
JPEG
Kameramodell:
NIKON D300
Färg:
Fullfärg
Bildkvalitet:
240 punkter per tum
Orientering:
Normal
Pixlar:
8607600 (≈8.6 MP)
Uppladdad:
2018-03-01

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.