Mer informationer:
Format:
JPEG
Färg:
Fullfärg
Pixlar:
21223680 (≈21.6 MP)
Uppladdad:
2021-12-14

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.