Namn på färg: tegel
Hexadecimal färg: #a04020
RGB färg: 160 64 32 (röd, grön, blå)
Namn på färg: tegel. Hexadecimal färg: (#a04020). RGB färg: 160 64 32 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.