Namn på färg: azul
Hexadecimal färg: #2060e0
RGB färg: 32 96 224 (röd, grön, blå)
Namn på färg: azul. Hexadecimal färg: (#2060e0). RGB färg: 32 96 224 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.