Název barvy: azul
Šestnáctková barva: #2060e0
RGB barva: 32 96 224 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: azul. Šestnáctková barva: (#2060e0). RGB barva: 32 96 224 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.