Názov farby: žuvačka
Hexadecimálna farba: #f060c0
RGB farba: 240 96 192 (červená, zelená, modrá)
Názov farby: žuvačka. Hexadecimálna farba: (#f060c0). RGB farba: 240 96 192 (červená, zelená, modrá)