Naziv boje: žvakaće gume
Heksadecimalna boje: #f060c0
RGB boja: 240 96 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: žvakaće gume. Heksadecimalna boje: (#f060c0). RGB boja: 240 96 192 (crvena, zelena, plava)
Besplatne Slike informacije: žvakaće gume, boja: #f060c0, besplatne slike.