Fargenavn: solgul
Heksadesimal farge: #f0f020
RGB-farge: 240 240 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: solgul. Heksadesimal farge: (#f0f020). RGB-farge: 240 240 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.