ชื่อสี: แดดสีเหลือง
รหัสฐานสิบหกของสี: #f0f020
สี RGB: 240 240 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: แดดสีเหลือง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#f0f020). สี RGB: 240 240 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้