Fargenavn: lyserosa
Heksadesimal farge: #f0e0e0
RGB-farge: 240 224 224 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lyserosa. Heksadesimal farge: (#f0e0e0). RGB-farge: 240 224 224 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.