Fargenavn: gylden
Heksadesimal farge: #f0c000
RGB-farge: 240 192 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: gylden. Heksadesimal farge: (#f0c000). RGB-farge: 240 192 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.