Název barvy: zlatý
Šestnáctková barva: #f0c000
RGB barva: 240 192 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: zlatý. Šestnáctková barva: (#f0c000). RGB barva: 240 192 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.