Fargenavn: pulverrosa
Heksadesimal farge: #f0a0e0
RGB-farge: 240 160 224 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: pulverrosa. Heksadesimal farge: (#f0a0e0). RGB-farge: 240 160 224 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.