Fargenavn: middels rosa
Heksadesimal farge: #f060a0
RGB-farge: 240 96 160 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: middels rosa. Heksadesimal farge: (#f060a0). RGB-farge: 240 96 160 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.