Fargenavn: korall
Heksadesimal farge: #f06040
RGB-farge: 240 96 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: korall. Heksadesimal farge: (#f06040). RGB-farge: 240 96 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.