Fargenavn: lys lavendel
Heksadesimal farge: #e0c0e0
RGB-farge: 224 192 224 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lys lavendel. Heksadesimal farge: (#e0c0e0). RGB-farge: 224 192 224 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.