Fargenavn: sand
Heksadesimal farge: #e0c060
RGB-farge: 224 192 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: sand. Heksadesimal farge: (#e0c060). RGB-farge: 224 192 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.