Fargenavn: gresskar
Heksadesimal farge: #e08000
RGB-farge: 224 128 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: gresskar. Heksadesimal farge: (#e08000). RGB-farge: 224 128 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.