Fargenavn: blek rød
Heksadesimal farge: #e06040
RGB-farge: 224 96 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: blek rød. Heksadesimal farge: (#e06040). RGB-farge: 224 96 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.