ชื่อสี: สีแดงซีด
รหัสฐานสิบหกของสี: #e06040
สี RGB: 224 96 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สีแดงซีด. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e06040). สี RGB: 224 96 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้