Fargenavn: mørkrosa
Heksadesimal farge: #e04060
RGB-farge: 224 64 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørkrosa. Heksadesimal farge: (#e04060). RGB-farge: 224 64 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.