Fargenavn: skitten oransje
Heksadesimal farge: #c08000
RGB-farge: 192 128 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: skitten oransje. Heksadesimal farge: (#c08000). RGB-farge: 192 128 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.