Název barvy: špinavě oranžová
Šestnáctková barva: #c08000
RGB barva: 192 128 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: špinavě oranžová. Šestnáctková barva: (#c08000). RGB barva: 192 128 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.