Fargenavn: mørk laks
Heksadesimal farge: #c06060
RGB-farge: 192 96 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk laks. Heksadesimal farge: (#c06060). RGB-farge: 192 96 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.