Fargenavn: rouge
Heksadesimal farge: #c02040
RGB-farge: 192 32 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: rouge. Heksadesimal farge: (#c02040). RGB-farge: 192 32 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.