Název barvy: rouge
Šestnáctková barva: #c02040
RGB barva: 192 32 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: rouge. Šestnáctková barva: (#c02040). RGB barva: 192 32 64 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.