Fargenavn: pastellblå
Heksadesimal farge: #a0c0f0
RGB-farge: 160 192 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: pastellblå. Heksadesimal farge: (#a0c0f0). RGB-farge: 160 192 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.