Fargenavn: lys plomme
Heksadesimal farge: #a04080
RGB-farge: 160 64 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lys plomme. Heksadesimal farge: (#a04080). RGB-farge: 160 64 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.