ชื่อสี: บ๊วย
รหัสฐานสิบหกของสี: #a04080
สี RGB: 160 64 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: บ๊วย. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a04080). สี RGB: 160 64 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้