Fargenavn: himmel
Heksadesimal farge: #80c0e0
RGB-farge: 128 192 224 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: himmel. Heksadesimal farge: (#80c0e0). RGB-farge: 128 192 224 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.