Naziv boje: lightblue
Heksadecimalna boje: #80c0e0
RGB boja: 128 192 224 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: lightblue. Heksadecimalna boje: (#80c0e0). RGB boja: 128 192 224 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.