Fargenavn: grå / grønn
Heksadesimal farge: #80a080
RGB-farge: 128 160 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: grå / grønn. Heksadesimal farge: (#80a080). RGB-farge: 128 160 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.