Fargenavn: blad
Heksadesimal farge: #80a040
RGB-farge: 128 160 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: blad. Heksadesimal farge: (#80a040). RGB-farge: 128 160 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.