Naziv boje: list
Heksadecimalna boje: #80a040
RGB boja: 128 160 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: list. Heksadecimalna boje: (#80a040). RGB boja: 128 160 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.