Fargenavn: hassel
Heksadesimal farge: #808020
RGB-farge: 128 128 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: hassel. Heksadesimal farge: (#808020). RGB-farge: 128 128 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.