Název barvy: líska
Šestnáctková barva: #808020
RGB barva: 128 128 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: líska. Šestnáctková barva: (#808020). RGB barva: 128 128 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.