Fargenavn: rust brun
Heksadesimal farge: #804000
RGB-farge: 128 64 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: rust brun. Heksadesimal farge: (#804000). RGB-farge: 128 64 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.