Fargenavn: slagskip grå
Heksadesimal farge: #608080
RGB-farge: 96 128 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: slagskip grå. Heksadesimal farge: (#608080). RGB-farge: 96 128 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.