Naziv boje: bojni siva
Heksadecimalna boje: #608080
RGB boja: 96 128 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: bojni siva. Heksadecimalna boje: (#608080). RGB boja: 96 128 128 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.