Fargenavn: mossy grønn
Heksadesimal farge: #608020
RGB-farge: 96 128 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mossy grønn. Heksadesimal farge: (#608020). RGB-farge: 96 128 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.